plAlek Bednarski – autor komiksów, okładek, ilustracji książkowych i prasowych. Zajmuje się też malarstwem. Mieszka w Lublinie.

enAlek Bednarski – a painter, cartoonist, and a magazine illustrator. He is also a book cover artist. He lives and works in Lublin, Poland.