plAlek Bednarski – ur. 1978, mieszka i pracuje w Lublinie. Z wykształcenia anglista. Zajmuje się malarstwem, ale jego główną pasją jest grafika i rysowanie komiksów. Do jego największych zainteresowań należy literatura oraz język i kultura Walii.

wlAlek Bednarski – (1978). Yn byw ac yn gweithio yn Lublin, Gwlad Pwyl. Mae ganddo radd mewn Llenyddiaeth Saesneg. Ei brif ddiddordebau yw peintio, graffeg a chreu cartwnau, yr iaith Gymraeg a Chymru.

enAlek Bednarski – (1978). Lives and works in Lublin, Poland. He graduated from the English Department in the John Paul II Catholic University of Lublin. His main passion is painting and cartoon drawing. His interests include literature, Wales and the Welsh language.